CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com
CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com
CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com

 

 

 

 

Poniżej obiecany dźwiga skrzydła i wręga i zmodyfikowane M i N

rys A3 dla posiadaczy drukarek A3 oraz A4 (połowa samolotu ) 1:1 względem modelu

Na rysunku zaznaczono czerwoną linią pozycje dźwigara oraz podano wymiar od krawędzi spływy

 

RYS A3

RYS A4

ERRATA